Thursday, January 21, 2010

Skogsgräsfjäril - Erebia ligea


Skogsgräsfjäril - Erebia ligea
NF Photo 070809

Dagfjärilar:
Gräsfjärilar i skogsmarker
Skogsgräsfjäril
Latin: Erebia ligea
Observerad: 070809 vid Olofsberg (min gamla kamera)
Flyger: Juli-Augusti
Område. ej Skåne o Halland
Värdväxter: Olika gräs som hässlebrodd

Etiketter Labels: , , , , , , , ,

No comments: