Tuesday, January 19, 2010

Liten fläckmätare - Lomaspilis marginata - Clouded Border

Liten fläckmätare - Lomaspilis marginata - Clouded Border
NF Photo 080617

NRM:
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758). Liten fläckmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i jorden.


Jag fotade den 080617 vid Värmbolsvägen

Etiketter labels: , , , , , , , , ,

No comments: