Tuesday, January 12, 2010

Allmän Ängsmätare - Ematurga atomaria


Hona


Hane, kolla antennerna
NF Photo 090523
NRF:

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758). Allmän ängsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i marken.

Jag fann båda samma dag. 090523

Läs även om , , ,

No comments: