Thursday, January 28, 2010

Svavelgul höfjäril, hane - Colias palaeno


Svavelgul höfjäril, hane - Colias palaeno
NF Photo 090622

Dagfjärilar:
Gula höfjärilar
Svavelgul höfjäril, hane
Latin: Colias palaeno
Observerad: 090622 Kolberga
Flyger: mitten av juni-juli
Område. sverige utom fjällen o skåne halland
Värdväxter: odon

Etiketter Labels: , , , , , , , , , ,

No comments: