Thursday, January 28, 2010

Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata


Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata
NF Photo 080711

NRM:
Euphyia unangulata (Haworth, 1809), hane, hona. Vinklad fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på arv, förpuppning på marken.

Jag fotade den på vägen ner t Krämbolsstugan. 080711

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: