Wednesday, January 20, 2010

Rödhalsad lavspinnare - Atolmis rubricollis


Rödhalsad lavspinnare - Atolmis rubricollis
NF Photo 080610

NRM:
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Rödhalsad lavspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.
Jag hittade den i Krämbols fritidsområde nära KÄK. Den var skadad och död.

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: