Wednesday, January 20, 2010

Pilbågmätare - Macaria notata


Pilbågmätare - Macaria notata
NF Photo 080719

NRM:
Macaria notata (Linnaeus, 1758). Pilbågmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning på marken.


Jag hittade den på vägen till Djulöbadet. 080719 Tyvärr ingen bra bild men det är den enda jag fick på den.

Etiketter Labels: , , , , , , , ,

No comments: