Thursday, January 28, 2010

Vinkelfly - Enargia paleacea


Vinkelfly - Enargia paleacea
NF Photo 080730

NRM:
Enargia paleacea (Esper, 1788). Vinkelfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av asp och björk, förpuppning i en kokong i marken.


Hemma hos mig 080730

Etiketter Labels: , , , , , , , ,

No comments: