Thursday, January 28, 2010

Tvärhuggen fältmätare - Dysstroma truncata


Tvärhuggen fältmätare - Dysstroma truncata
NF Photo 080824

NRM:
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767), hane, hona, larv. Tvärhuggen fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på diverse örter buskar och träd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Jag hittade den 080824 i skogen före Hagsätter. Hade ett förskräckligt sjå att fånga den på bild.

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: