Thursday, January 28, 2010

Ängsvitvinge - Leptidea reali


Ängsvitvinge - Leptidea reali
NF Photo 070717

Dagfjärilar:
Vitvingar
Ängsvitvinge, troligen en hane
Latin: Leptidea reali
Observerad: 070717
Flyger: Maj-Juni & skiftet juli-aug
Område. Sverige u skåne o fjällen
Värdväxter: Gulvial
Kännetecken: vita ben

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , ,

No comments: