Saturday, January 16, 2010

Dyster fältmätare - Epirrhoe tristata


Dyster fältmätare - Epirrhoe tristata
NF Photo 080629

NRM:
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Dyster fältmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på måra, förpuppning i marken.


Min bild tagen 080629

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: