Wednesday, January 13, 2010

Dammott - Nymphula nitidulata


Dammott - Nymphula nitidulata
NF Photo 080820

Påträffad i Carl Ugglas park 080820

NRM:
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767). Dammott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-25 mm. Larven lever från september till maj under vattenytan i en bladsäck på gul näckros och igelknopp, förpuppning i en kokong under vattenytan.


Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: