Saturday, January 16, 2010

Fläckat stamfly - Amphipoea oculea


Fläckat stamfly - Amphipoea oculea
NF Photo 080815

NRM:
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761), hane, hona. Fläckat stamfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.


Såg den vid Långvik 080815

Etiketter Labels: , , , , , , , , ,

No comments: